Begeleiding op school

In het schooljaar 2016-2017 ben ik onder de naam ‘Onderwijs- en Onderzoeksbureau Paul Holthuis’ (kvk. 64210111) als onafhankelijk zelfstandige begonnen met de begeleiding van docenten in het VO op het gebied van:

  • lesontwerp
  • differentiatie
  • evaluatie
  • curriculumontwikkeling
  • coaching

Mijn expertise ligt op het terrein van de gamma-vakken, in het bijzonder het vak geschiedenis. Zij is het resultaat van 40 jaar werkervaring in het onderwijs, waarvan ruim 35 jaar in het voortgezet onderwijs als docent geschiedenis, bijna 15 jaar als vakdidacticus aan de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen en enkele jaren als toets-ontwikkelaar bij het CITO. Gedurende het grootste deel van mijn werkzame leven heb ik beginnende, veelal jonge mensen opgeleid tot docent, eerst als coach op school en later als lerarenopleider. Daarnaast heb ik mij de afgelopen jaren intensief bezig gehouden met het observeren en nabespreken van ca 150 collega’s werkzaam in uiteenlopende vakken en in diverse scholen.

De begeleiding die ik aanbied zal op school plaatsvinden. Zij kan van korte duur zijn (bv. een gesprek of enkele gesprekken, lesobservaties met bespreking), een dagdeel of enkele dagdelen beslaan dan wel langer duren (bv. regelmatig terugkerende sessies in het jaar). Zij kan op individuele basis, per sectie of voor meer secties tegelijk georganiseerd worden.

Voorafgaand zal een gratis verkenningsgesprek plaatsvinden waarin wordt nagegaan waaraan behoefte bestaat en welke rol ik daarbij kan spelen.

De kosten die aan de begeleiding zijn verbonden, bedragen €65,00 per uur exclusief BTW en reiskosten, ongeacht het aantal deelnemers.

Hello World

Dit is een bericht van de maker van de website: Hello World…

“hello world” werd in 1974 voor het eerst gebruikt in de programmeertaal C, om voor het eerst contact te leggen met gebruikers vanuit het systeem.

Nu word het vaak gebruikt als technische test om te kijken of iets werkt.